Comitetul de audit: O relație cheie în raportarea financiară și în procesul de audit

Joi, 6 iunie 2013, Hotel Intercontinental, București


O conferință de o zi prezentată de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare, în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România


Comitetele de audit și alte organisme cu responsabilități în guvernanța corporativă joacă un rol important în a se asigura că entitățile de interes public oferă informații financiare credibile și furnizate la timp investitorilor, creditorilor și publicului larg, în general, informații financiare care sunt de o importanţă crucială pentru funcționarea eficientă a pieţei de capital și a entităților din domeniul serviciilor financiare din România. Centrul pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale, în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România, își propun ca prin această conferință să sporească gradul de conștientizare și să conducă la o mai bună înțelegere a rolului și responsabilităţilor comitetelor de audit în procesul de raportare financiară. Conferinţa va oferi membrilor comitetelor de audit informații practice, atât din perspectiva firmelor românești, cât și din perspectivă internaţională care să îi ajute să se achite de rolul lor într-un mod cât mai eficient. Ea le oferă, de asemenea, o bună ocazie să discute cu colegii lor despre provocările cu care se confruntă comitetele de audit și despre modul în care îşi pot aduce o mai bună contribuție la îmbunătățirea calității de audit și la apărarea intereselor acționarilor.

Conferința se adresează în principal comitetelor de audit şi organismelor de supraveghere. Ea este, de asemenea, relevantă pentru auditorii statutari şi pentru directorii executivi care colaborează cu comitete de supraveghere. Pentru a da curs invitației de a participa la conferinţă vă rugăm să vă înregistrați accesând linkul de mai jos. Întrucât spațiul este limitat, vă recomandăm să vă înscrieţi cât mai curând posibil. Agenda completă a Conferinţei, incluzând detalii despre vorbitori, va fi publicată în curând pe pagina de internet a CFRR şi va fi transmisă direct prin poşta electronica tuturor participanţilor confirmaţi.

Cui se adresează acest eveniment

 • Preşedinţilor şi membrilor comitetelor de audit care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să sporească eficienţa activităţii lor în rolurile care le revin
 • Membrilor organismelor de supraveghere
 • Directorilor Financiari, Directorilor Executivi şi altor persoane interesate din conducerea entităţilor care lucrează cu comitete de audit
 • Investitorilor instituţionali
 • Auditorilor statutari
 • Specialiştilor în drept şi altor profesionişti care oferă consultanță comitetelor de audit

Conferinţa va reuni membri şi angajaţi ai organismelor de reglementare şi supraveghere din domeniul raportării financiare din România, alături de profesori universitari şi jurnalişti din domeniu.

De ce ar trebui să participaţi

 • Pentru a afla de la principalii factori de decizie de la nivel European şi internațional despre cele mai recente evoluţii din domeniul comitetelor de audit
 • Pentru a învăța din experiențele membrilor comitetelor de audit din România
 • Pentru a afla de la organismele de reglementare din România care sunt aşteptările lor de la comitetele de audit
 • Pentru a beneficia de pe urma experienţei unor membri ai comitetelor de audit şi pentru a afla cum vă puteţi îmbunătăţi eficienţa în rolul care vă revine ca membru al unui comitet de audit
 • Pentru a stabili contacte cu colegi, vorbitori, membri ai grupurilor de discuţie şi cu alţi membri ai comitetelor de audit din România – cu alţi profesionişti care se confruntă cu problem similare în activitatea lor de zi cu zi

Extras din programul Conferinţei

Deschiderea lucrărilor

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România; Şeful Centrului pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale (CFRR)

Discurs cheie – Ce face ca un comitet de audit să fie eficient: O perspectivă practică

Vorbitorul va prezenta rolul şi responsabilităţile comitetului de audit în legătură cu raportarea financiară şi va împărtăşi din experienţa sa practică în ceea ce priveşte modul cum a făcut faţă provocărilor în implementarea unui comitet de audit eficient. Vorbitorul va aborda aspecte precum:

 • Selectarea unor membri adecvaţi cu experienţa necesară;
 • Definirea unui mandat;
 • Managementul informaţiilor;
 • Relaţia cu actorii principali din cadrul procesului de audit;
 • Ce aspect trebuie să aibă în vedere un director executiv şi echipa sa pentru a îmbunătăţi înţelegerea operaţiilor şi a problemelor curente ale întreprinderii;
 • Cum să utilizeze la maxim valoarea gradului de înţelegere a întreprinderii în discuţiile sale cu directorul financiar, cu auditorul extern sau cu auditorul intern;
 • Frecvenţa comunicării şi cum să procedeze în situaţia în care are de a face cu personalităţi diferite.

Sesiunea 1 – Comitetul de audit ca apărător al intereselor acţionarilor – Aşteptările principalelor părţi interesate şi bunele practici

În această sesiune, vorbitorii vor discuta despre aşteptările actuale cu privire la comitetele de audit din perspectiva principalelor părți interesate. Aceştia vor discuta despre cele mai recente evoluţii la nivel European şi internațional, precum şi despre cele mai bune practici care se dezvoltă în domeniul îmbunătăţirii rolului comitetelor de audit din diferite jurisdicții.

Discurs cheie: – Perspectiva unui organism de normalizare – Rolul celor care au atribuții în domeniul guvernanţei

În această sesiune vorbitorul va aborda rolul celor care au atribuţii în domeniul guvernanţei, inclusiv al comitetelor de audit, şi care sunt aşteptările în ceea ce îi priveşte din perspectiva unui organism de normalizare.

Sesiunea 2 – Îmbunătăţirea eficienţei comitetului de audit: O perspectivă internațională

În această sesiune participanţii vor avea ocazia să cunoască experienţele membrilor grupului de vorbitori la nivel național în ceea ce priveşte comitetele de audit din diverse ţări din Europa şi vor putea dobândi unele informaţii practice în ceea ce priveşte domeniile în care există un foarte mare potențial pentru membrii comitetelor de audit să îşi îmbunătăţească eficienţa în promovarea unui audit şi a unei raportări financiare transparente şi de înaltă calitate, care să contribuie la asigurarea unor pieţe de capital mai eficiente. Vorbitorii evidenţia unele dintre provocările cheie cu care se confruntă membrii comitetelor de audit şi vor arăta modul în care aceştia le pot face faţă cu succes.

Sesiunea 3 – Comitetele de audit în România: stadiul curent şi practica actuală

Vorbitorii acestei sesiuni îşi vor exprima opiniile cu privire la practica actuală în domeniul comitetelor de audit din România şi la provocările cu care se confruntă membrii comitetelor de audit.

Discurs cheie: Rolul Băncii Mondiale în sprijinirea reformei raportării financiare din Europa şi Asia Centrală

Închiderea lucrărilor

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România, Country Manager, Banca Mondiala România

Informaţii suplimentare

Dacă doriţi mai multe informaţii despre conţinutul sau despre cum puteţi participa la această conferinţă, vă rugăm să contactaţi:

.